Banner
Europa, akkoord van Aken
This is my site Written by Wikke on 22 januari 2019 – 4:30 pm

Angela Merkel en Emmanuel Macron tekenden vandaag een akkoord in Aken. De bedoeling is om de samenwerking tussen Frankrijk en Duitsland een nieuwe impuls te geven in het grotere kader van Europa. Hoewel het hier om een veel minder vergaande tekst gaat dan wat met name Emmanuel Macron oorspronkelijk in oog had, is elke positieve zet in de richting van meer samenwerking wat mij betreft een verademing in het huidige Europa-skeptische klimaat.

Het commentaar van Marine le Pen op de inhoud van het akkoord onderstreept het gevaar van nationalistisch getint populisme nog eens (https://faktenfinder.tagesschau.de/ausland/aachener-vertrag-desinformation-101.html). Le Pen zegt dat het gedeelte van het akkoord wat een nauwere samenwerking in de grensregio’s tussen beide landen inhoudt neerkomt op Duitse voogdij over de Elzas. Ze spreekt over Macron’s “verraad” van Franse belangen. Dit is gevaarlijker taalgebruik dan op het eerste gezicht lijkt. De Elzas was lang betwist tussen Frankrijk en Duitsland. Het werd in 1871 deel van het Duitse keizerrijk nadat de Pruisische legers Frankrijk in 1870 vernederend versloegen en Parijs belegerden. Een Franse wens op revanche om deze smet te wissen droeg bij tot de ontketening van de Eerste Wereldoorlog. De Elzas keerde na 1918 terug in Frans bezit om 22 jaar later opnieuw te worden ingelijfd in het Nationaal-Socialistische Duitsland. Het woord “verraad” is in deze context vele malen gebruikt. De Duitse legerleiding sprak over het verraad door de eigen politieke leiders die zou hebben geleid tot het Duitse verlies van de Eerste Wereldoorlog en de daarmee gepaard gaande afstand van de Elzas aan Frankrijk. De Elzassers zelf werden door Fransen vaak van “verraad” beschuldigd omdat zijn in de Eerste en in de Tweede Wereldoorlog vaak streden in het Duitse leger.

Zowel de woorden “voogdij” als “verraad” zijn geladen termen met betrekking tot de Elzas in een Frans-Duitse context. Le Pen’s werkelijke doel is het oprakelen van oud zeer ter ondersteuning van haar eigen nationalistische ideeën. Haar commentaar is destructief en kan noch met de tekst noch met de intentie van het vandaag ondertekende akkoord onderbouwd worden. Het bevorderen van het onderwijs in de Duitse taal in Frankrijk en van het Frans in Duitsland wordt door Le Pen uitgelegd als het dwangmatig opleggen van het leren van de Duitse taal op Franse scholen. Over het leren van het Frans op Duitse scholen spreekt ze niet.

Ik was een paar maanden geleden in de Elzas. Mijn hotel was vlak over de grens met Duitsland, in Kehl. Het hotelpersoneel sprak vloeiend Frans. De dame achter de balie was zelfs een Française (en sprak vloeiend Duits). De Rijn is de grens tussen beide landen en één van Europa’s drukste fluviale transportaders. Le Pen lijkt zich aan deze omstandigheden niet te storen.

Posted in  

Leave a Reply